balint@analyzuje.sk

Blog

Pomáham tvoriť
životaschopné projekty

spojením technickej analytiky a analytiky psychiky.
Toto jedinečné know-how vedie k unikátnym ideám, stratégiám a analýzam.

Čo ponúkam

Analytika psychiky

vyše

17000

hodín odsedených s klientami nad ich podvedomými reakciami, minulosťou a problémami

vyše

120

aktívne nezávisle pracujúcich regresných terapeutov vyškolených vlastným systémom regresnej terapie

vyše

200

prednášok doma aj v zahraničí na tému osobného rozvoja – Bratislava, Praha, Belehrad, Moskva, New York, Zurich...

Technická analytika

vyše

06

rokov štúdia a práce nad témami počítačového vybavenia a umelej inteligencie na dvoch univerzitách a jednej vlastnej firmy

vyše

10

rokov hĺbkových analýz firiem, projektov a startupov

vyše

25

rokov analýz nešpecifických procesov od terapií, umenia po technologické postupy

O mne

Poradenstvo pre firmy, startup-y a projekty

Poradenstvo pre firmy, startup-y a projekty

Celý svoj profesný život skúmam a analyzujem ľudskú psychiku na rôznych úrovniach hlavne cez regresnú terapiu. Vyše 14000 hodín odsedených s klientami nad ich minulosťou a problémami, vyškolených vyše 70 aktívne nezávisle pracujúcich regresných terapeutov vlastným systémom prístupu ku klientovi a prednášanie doma aj v zahraničí považujem za svoje terapeutické referencie. Projektové referencie nájdete nižšie.

Mojou študijnou Alma Mater sú ČVUT Praha a FEL Bratislava a profesnou terapeutický výcvik Andreja Dragomireckého a moja jedinečná prax.
Zo spojenia technického a terapeutického vzdelania a hlavne následnej terapeutickej praxe vychádzajú aj moje analýzy a stratégie, ktoré ponúkam začínajúcim aj rozbehnutým projektom.

Nosím v sebe presvedčenie, že v úspešnom projekte sa odráža koncepčne život a reflektujú základné pravidlá fungovania psychiky.

Čo ponúkam

Unikátne služby

Väčšina ľudí poznáva človeka cez jeho vedomé procesy – ako sa správa, čo robí, ako sa prejavuje. Ja ľudí poznávam celý svoj profesný život cez podvedomie. Poznám ich podvedomé reakcie a ako budú na podnety reagovať podvedome a tiež čo sa dostane do ich vedomia. Čiže ako pravdepodobne zareagujú, ako sa pritom budú cítiť a čo následne urobia. To je najväčšia devíza mojej služby.

V podnikateľskom poradenstve si môžete užívať diskrétnosť na úrovni terapeutickej praxe.

Jedinečné Idey  •  Stratégie  •  Analýzy

Idei pre projekt alebo firmu v inom ako priemernom rytme fungovania.

od 100 eur

Marketingové, projektové a tímové stratégie.

od 225 eur

Krízové analýzy tesne pred strategickým rozhodnutím.

od 100 eur

Analýzy silných a slabých stránok projektu alebo firmy.

od 150 eur

Analýzy cielenia a potenciálu projektu alebo firmy.

od 150 eur

Analýzy koncepcie a jej udržiavanie na všetkých úrovniach projektu alebo firmy.

od 150 eur

Analýzy možných reakcií podvedomej úrovne klientov alebo spotrebiteľov projektu alebo firmy.

od 180 eur

Analýzy možných reakcií podvedomej úrovne investorov na projekt alebo firmu.

od 180 eur

Prínos nadhľadu a rozšírenia hraníc potenciálu projektu alebo firmy.

od 150 eur

Ceny

Cena koučovania: osobné 80 eur/hodina, firemné 100 eur/hodina. Ideálne je osobné stretnutie. Po dohode je možné sa stretnúť v prostredí klienta. V takom prípade sa k cene pripočítavajú priame náklady na cestu plus jedna hodina práce naviac. Pri užšej a dlhšej spolupráci sa cena vypočítava dohodou.
Analýzu a poradenstvo je tiež možné po dohode robiť cez telefón, facetime, skype, alebo mail.
Ak je potrebná nejaká príprava na analýzu, bude započítaná do ceny za službu.

Teória a prax

Analýza nemôže byť odtrhnutá od reality, preto najradšej analyzujem online, tak ako ma to naučila terapeutická prax. Výsledkom dobrej analýzy by malo byť pocítenie nového vetra do plachiet, nového životného prúdu. Malo by to spieť k nejakej zmene alebo jasnému určeniu prečo nie je potreba nič meniť.
Analýzu vidím ako umenie vytvárať spoločný obraz s tvorcom analyzovaného objektu, na ktorý sa je potom radosť pozerať.
Offline analýzu považujem len ako rozbehový prvok k analýze online, ktorá prináša najlepšie a najefektívnejšie výsledky.
Teším sa na analýzu vášho projektu z očí do očí, kde všetky témy, ktoré sa ešte nachádzajú niekde okolo sa dostanú na zem a začnú žiť svojím vlastným životom.

Referencie

Deník Dity P. Deník Dity P.

www.ditap.cz
Deník Dity P., Praha

Krízová analýza tesne pred strategickými rozhodnutiami. Pomoc pri držaní ucelenej koncepcie projektu vo všetkých jeho vrstvách. Koučovanie majiteľky projektu.

Reštaurácia Fouzoo Reštaurácia Fouzoo

Quadrant Plastic Components,
Nitra

Analýza a tvorba ideálneho prostredia pre prácu manažmentu a výroby. Vytváranie podmienok pre rast zamestnancov na všetkých úrovniach. Analýza a tvorba skvalitňovania výroby. Koučovanie vrcholových manažérov. Končovanie celého tímu.

www.skolafantazia.sk www.skolafantazia.sk

www.skolafantazia.sk

V projekte som podporoval projektový tím a vedenie projektu.
Analyzoval som proces vývoja projektu.
Práca na rebrandingu značky a celého projektu, ktorý vzniká na základe už fungujúcej školy.

Nhabe Bistro Hnabe Bistro

FB/Nhabebistro/
Nhabe Bistro, Martin

Analýza Bistra a celého tímu. Nastavenie chodu Bistra a spolupráca na tvorbe menu. Koučovanie tímu Bistra a zlepšovanie chodu na vonok a do vnútra. Končovanie manažérov. Príprava franchise Bitra a šírenie povedomia. Pomoc s marketingovou stratégiou. Pomoc pri držaní ucelenej koncepcie projektu vo všetkých jeho vrstvách.

Reštaurácia Fouzoo Reštaurácia Fouzoo

Reštaurácia Fouzoo,
Bratislava

Roky oceňovaná ako jedna z najlepších reštaurácií na Slovensku. Reportážna ukážka mojej práce rozpohybovaním života v projekte Fouzoo seminárnym spôsobom, čo prináša efektívny obraz a dôležité posuny v celom tíme firmy. Aj najlepší potrebujú pomoc stávať sa ešte lepšími. Fouzoo si ma najali na analýzu možností ako zlepšiť ich prístup k tvorbe menu, ku komunikácii so zákazníkom a k marketingovým stratégiám. Podarilo sa.

www.siestyzazitok.sk www.siestyzazitok.sk

www.siestyzazitok.sk s Katarínou Mikle

V projekte som podporoval projektový tím a vedenie projektu.
Analýza koncepcie a pomoc s jej postupnou tvorbou od návrhu cez web po marketingovú stratégiu a sociálne siete. Time management, rozvoj a školenia tímu projektu.
Krízová analýza tesne pred strategickými rozhodnutiami. Pomoc pri držaní ucelenej koncepcie projektu vo všetkých jeho vrstvách.

2 weeks ago

Apríl 2015 - Učenie sa cudzej reči a zdokonaľovanie výslovnosti cez filmy

Každý mesiac na tomto blogu jeden námet na projekt…
Projekt by mal vedieť spustiť sekvencie filmu s možnosťou opätovného vracania sa na začiatok sekvencie. Sekvencie môže návštevník webu alebo služby počúvať dookola a učiť sa ich alebo vyslovovať s hercami vo filme....

čítať príspevok

balint@analyzuje.sk
+421 905 620 354

Patrik Balint, Kuzmányho 36, Hasičský dom, 2 poschodie, Martin 03601

Parkovanie je možné v areali Hasičského domu. Pred vstupom sa mi, prosím, ozvite, otvorím vám závoru.  Ak nedvíham, nie je to mojou nezdvorilosťou voči Vám, ale pravdepodobne niečo analyzujem online a nemôžem dvíhať, pošlite prosím sms a ja sa Vám ozvem naspäť.